Bieszczady fall | Color Trails timelapse

Timelapse of the Day – December 3, 2012

Honestly, I think forum member Marcin Kłysewicz is one of the most prolific timelapse photographers, and all the time he spends shooting really shows as he continues to develop his techniques.  Here’s a really beautiful piece he put together with Krystian Kłysewicz.  They’ve done some really interesting things with their images, including cranking the detail really high and adding some trail effects.  And once again, let me point out that Marcin writes his own music!  You can also watch this timelapse on Youtube.

Be sure to check out the other Marcin’s other timelapse featured here on timelapse.org

Marcin writes:

 (Google Translation)

Keep up to date with our project: facebook.com / bieszczadytimelapse

Interview with authors bieszczady.pl / Bieszczady_jesienia_-_premiera_poklatkowego_filmu_Klysewiczow? NewSID = 5802

We set the bar high for themselves – they are small imperfections in our autumn installment and we deal with them fully aware, however, please bear with us. The film is the work of two enthusiasts rather than professional film crew with a big budget.

Each new joint project is another challenge. In the implementation of the next part of the movie we will need specific assistance.We will sit at zero temperatures in the snow and the wind day and night for a few days – the cost of preparing for the expedition overwhelm our household budgets. The film will do anyway but do not want to lose we need to realize reads spring limbs. All interested in helping please contact us. To help local authorities, unfortunately we can not count.

Photo taken by Marcin and Krystian Kłysewicz
Editing: Marcin and Krystian Kłysewicz
video editing: Marcin Kłysewicz
Music: Marcin Kłysewicz
Bieszczady Timelapse
Special thanks to Cottage Rover and all who supported us.

 

(Original)

Bądź na bieżąco z naszym projektem: facebook.com/bieszczadytimelapse

Wywiad z autorami bieszczady.pl/Bieszczady_jesienia_-_premiera_poklatkowego_filmu_Klysewiczow?newsID=5802

Poprzeczkę stawiamy sobie sami wysoko – są małe niedoskonałości w naszej jesiennej odsłonie i zdajemy sobie z nich w pełni sprawę jednak prosimy o wyrozumiałość. Film jest dziełem dwóch pasjonatów a nie profesjonalnej ekipy filmowej z wielkim budżetem.

Każdy nowy wspólny projekt to kolejne wyzwanie. Przy realizacji następnej części naszego filmu będziemy potrzebować konkretnej pomocy. Będziemy siedzieć w minusowych temperaturach w śniegu i na wietrze dzień i noc przez kilka dni – koszta przygotowania do tej ekspedycji przerastają nasze domowe budżety. Film zrobimy tak czy owak ale nie chcemy stracić potrzebnych nam do realizacji odsłony wiosennej kończyn. Wszystkich zainteresowanych pomocą bardzo prosimy o kontakt. Na pomoc lokalnych władz nie możemy niestety liczyć.

Zdjęcia wykonali: Marcin i Krystian Kłysewicz
Edycja zdjęć: Marcin i Krystian Kłysewicz
Edycja video: Marcin Kłysewicz
Muzyka: Marcin Kłysewicz
Bieszczady Timelapse
Specjalne podziękowania dla Chaty Wędrowca i wszystkich którzy nas wsparli.